Vrácení zboží

Vrácení zboží

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během 30denní lhůty od data jeho převzetí. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Doporučujeme vrátit zboží v původním obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má obchod Látkovepleny.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Rozbalenou a používanou kosmetiku nelze z hygienických důvodů vrátit.

30-ti denní lhůta

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 30 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jak tedy postupovat?

Budeme rádi, když nám dáte o vašem záměru odstoupit od smlouvy vědět. Napište nám prosím předem email na nebo zavolejte - kontakty naleznete tady.

Zboží potom pošlete na naši provozovnu na adresu Zuzana Lebedová, Kutnohorská 48, 251 62 Louňovice. Na jinou adresu nelze zboží zasílat a za takové balíky nemůžeme být zodpovědní.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře o odstoupení od smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi společně s objednávkou. Formulář si můžete stáhnout zde.