Záruka a reklamace

Uvědomujeme si, že reklamace je věcí nepříjemnou, a budeme se Vám proto snažit vyjít vstříc a vyřízení případné reklamace co nejvíce zjednodušit a urychlit.

Reklamační řízení se řídí zákonem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Záruční doba námi prodávaného zboží je 24 měsíců, pokud není v popisu výrobku uvedeno jinak (např. přírodní kosmetika) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Zasílané zboží je pojištěno proti škodám vzniklým během přepravy. Při převzetí zboží proto zkontrolujte, zda zboží není poškozeno a v případě, že ano, sepište s dopravcem záznam a kontaktujte nás. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel.

Zjistíte-li u zboží rozpor s kupní smlouvou (vadu nebo např. množství neodpovídající objednávce nebo přiloženému dokladu), dejte nám nejprve vědět, prosím -  prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, druh reklamovaného zboží, podrobný popis závady, popis toho, jak k závadě došlo, případně číslo objednávky nebo číslo dokladu, dodaného se zbožím.

Zde si můžete stáhnout reklamační list.

Budeme Vás co nejrychleji informovat o dalším postupu.

Reklamované zboží lze předat osobně nebo zaslat na adresu provozovny firmy, které je uvedeno v kontaktech. Uvítáme zabalení v původním obalu, není to však nutné. K zásilce přiložte i kopii dokladu o koupi, není to ale podmínka – objednávky máme evidované, takže je můžeme podle jména, adresy a přibližného data koupě dohledat.

Reklamace vyřizujeme dle zákona co nejdříve, nejdéle v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Zpravidla se snažíme (pokud je to technicky možné) vyřizovat reklamace rychleji.

Budeme rádi, pokud nám dáte dopředu vědět, že u nás hodláte zboží reklamovat.

Opotřebení vs. vada materiálu - je možné, že i přes Vaši veškerou péči se pleny zničí. Více se o opotřebení a zkrácené životnosti plen dozvíte v článku tady. Pleny, které jsou po pár měsících používání velmi zničené, děravé a nefunkční, jsou ve většině případů zanesené vápenatými usazeninami. Nejedná se v tom případě o vadu materiálu, na kterou by se vztahovala záruka. Dejte nám i tak vědět, rádi vám poradíme, co se dá ještě zachránit.